~ Kypr levná dovolená ~ ubytování - soukromý apartmán ~ zájezd levně

Obchodní podmínky a postup rezervace

  Postup rezervace:

1. Dotaz na volný termín

2. Vyplnění rezervačního formuláře

3. Vystavení faktury na zálohu (30%) nebo celou částku a její uhrazení

4. Pošleme Vám zpět potvrzený rezervační formulář jako doklad o platbě a rezervaci

5. Úhrada doplatku ( zhruba 6 týdnů před odletem)

6. DOVOLENÁ!!!

Obchodní podmínky:

1.     Bc. Lenka Holliday má sídlo v  Křenkova318, 552 03  Česká Skalice; IČO 86671588 a je zapsána v živnostenském rejstříku na ŽÚ v Náchodě.
Bc. Lenka Holliday je zprostředkovatelem ubytování v soukromém apartmánu v Kapparis, Kypr.
Zákazník si pronajímá apartmán vlastněný panem Deanem Hollidayem, životním partnerem Bc. Lenka Kordíkové.
 

2.    Každý návštěvník webových stránek může odeslat několik nezávazných objednávek na volný termín. V momentu zadání nezávazné objednávky zákazníkem, nemůžeme zaručit, zda je ubytování na požadovaný termín volné či nikoliv.
Toto potvrdíme v co možná nejkratším termínu. Pokud má zákazník
o tento termín stále zájem postoupíme k případné rezervaci a blokaci termínu.
Teprve po podepsání a odeslání rezervačního formuláře a zaplacení zálohy se stává objednávka oboustranně závaznou.
 

3.    Bc. Lenka Holliday a Mr. D. Holliday si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce ubytování, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné.
 

4.    V žádném případě neneseme žádnou odpovědnost za dopravu: zákazníků do místa pobytu, organizaci letenek a uskutečnění letů.
Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za naše zákazníky a ani jejich chování či zdravotní stav atd. po dobu jejich pobytu v zahraničí.
My jsme fungujeme pouze jako poskytovatel ubyt
ování.

      Dále také nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, narušení nebo zpoždění způsobené jakoukoliv příčinou mimo naši kontrolu a to skrze následující i jiné příčiny -  výbuch, povodně, bouře, požár nebo úraz, válka nebo hrozba války, občanských nepokojů, akty, omezení nebo regulace právních předpisů, nebo opatření jakéhokoliv druhu na straně jakýchkoli vládních nebo obecních úřadů, stávky nebo jiné průmyslové činnosti či spory, nepříznivé povětrnostní podmínky atd.
Nemůžeme nést odpovědnost za selhání veřejných sítí, jako je voda a elektřina.
Nemůžeme nést odpovědnost za hluk či rušení nočního klidu pocházející mimo apartmám nebo jiný ruch, který je mimo naši kontrolu, jako jsou stavební práce atd.

 

5.    Po oboustranné dohodě na rezervaci požadovaného termínu, Vám zašleme rezervační formulář. Zákazník je povinen tento formulář vyplnit a zaslat obratem zpět (vše v elektronické formě) v co možná nejkratší době.
Na základě tohoto formuláře je termín dočasně blokován a my Vám vystavíme zálohovou fakturu.
Záloha je stanovena ve výši 30% z ceny pobytu.
Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a Bc. Lenka Holliday ani D. Holliday nejsou odpovědni za následky zpožděné platby. Zaplacením zálohy se stává objednávka oboustranně závaznou a termín je napevno potvrzen.
Platbou zálohy zákazník také potvrzuje akceptaci těchto Obchodních Podmínek. 

6.    Oproti obdržení zálohy pošleme zpátky potvrzený rezervační formulář jako doklad o platbě a rezervaci a další potřebné informace jako údaje o předání klíčů, mapky, přesnou adresu atd.
 

7.   Za ubytování objednávané více, než 6 týdnů před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 30 procent z jeho plné ceny jako zálohu , následně pak nejdéle šest týdnů před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny.
 

8.    Ubytování typu "last moment" objednávané méně, než 6 týdnů před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny.
 

9.    Bankovní poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na náš účet či majiteli ubytování hradí zákazník.
 

10.  Letenky si zařizuje sám zákazník.
Transfery z letiště a na letiště můžeme na požádání objednat v ceně 40 euro za auto a cestu. Zákazník nemá povinnost využít nabídky transferů.
 

11.  Zákazník je oprávněn stornovat objednané ubytování telefonicky nebo emailem, až do okamžiku složení zálohy bez storno poplatků.
 

12.  Vyhrazujeme si nárok na odmítnutí zákazníka, pokud zákazník zaslal opakovaně neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo objednávku zaslal s vědomím, že zájezd ve skutečnosti neobjedná, nebo ve více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace.
 

13.  Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů Bc. Lenkou Holliday a příslušným majitelem ubytovacího objektu (osobní údaje jsou předány majiteli až po potvrzení rezervace).  Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 

Zrušení rezervovaného ubytování a stornovací podmínky

Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, které pokrývá i storno poplatky v případě zrušení cesty z vážných důvodů.

1.    Při zrušení rezervace před zaplacením zálohy nejsou žádné stornovací poplatky.
 

2.    Při zrušení rezervace po zaplacení zálohy, ale před zaplacením doplatku: storno poplatek je výše zálohy.
 

3.    Dále se storno poplatky řídí následujícími podmínkami:

      Při zrušení rezervace v době delší než 42 dnů před začátkem pobytu :

Storno poplatek - 30
% z celkové částky (záloha)


Při zrušení rezervace v době kratší než 42 dnů před začátkem pobytu:
Storno poplatek je 50
% z celkové částky

Při zrušení rezervace v době kratší než 35 dnů před začátkem pobytu:
Storno poplatek je 75
% z celkové částky

Při zrušení rezervace v době kratší než 28 dnů před začátkem pobytu:
Stornovací poplatek je cena ubytování v plné výši

4. Tyto podmínky jsou závazné. Vyhrazujeme si právo změnit tyto Podmínky, a to kdykoli a bez upozornění.
 

~ Levný zájezd na Kypr  ~ Kypr dovolená levně  ~ levné zájezdy na Kypr  ~
~ Soukromé ubytování na Kypru ~